Tôi thích giúp đỡ bệnh nhân - Điều này làm cho tôi hạnh phúc - Khám phá bhutan - Tour Bhutan
khamphabhutan@gmail.com

Tôi thích giúp đỡ bệnh nhân – Điều này làm cho tôi hạnh phúc

tổng hạnh phúc quốc gia Bhutan

Tôi thích giúp đỡ bệnh nhân – Điều này làm cho tôi hạnh phúc

“Tôi chăm sóc bệnh nhân tại Kidu Guest House trong bệnh viện Thimphu đã được bảy năm. Những bệnh nhân không có người thân chăm sóc luôn được chào đón tại đây.

Trước đây tôi đã từng làm việc tại bệnh viện quân đội ở Tencholing. Tôi là lính đã nghỉ hưu. Tôi hỗ trợ các nhân viên y tế và giúp đỡ các công việc khác. Tôi đã được đào tạo cơ bản tại bệnh viện Lungtenphu.

Sau khi tôi nghỉ hưu, tôi làm việc tại đây. Công việc của tôi là giúp đỡ bệnh nhân và chỉ cho họ biết phải đi đâu và phải làm gì, và giúp đỡ tại nhà khách. Tôi đã có lương và bây giờ tôi làm việc này để kiếm sống.

Tôi thích giúp đỡ bệnh nhân – Điều này làm cho tôi hạnh phúc. ”

– Gembo Tenzin

Gembo Tenzin giúp bệnh nhân ở Kidu Guest House tại Bệnh viện Giới thiệu Quốc gia JDW. Hiện tại, đây là nơi điều trị của bệnh nhân chạy thận, cũng như bệnh nhân Kidu đang điều trị khác. Kidu tạm thời nằm ở trên tòa nhà mới nhất của JDWNRH, trong thời gian toà nhà cũ đang được xây lại

Gọi tư vấn